pokolenie23

Pokolenie 2.0 – odbyło się spotkanie uczestników projektu

W Warszawie odbyło się spotkanie Sekcji Wykonawczej i Rady Konsultacyjnej think tanku Pokolenie 2.0 zainicjowanego przez Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. W wydarzeniu wzięło udział blisko 100 przedstawicieli kilkudziesięciu organizacji społecznych o charakterze młodzieżowym z całej Polski. Jednym z elementów spotkania było podpisanie listu intencyjnego przez uczestników projektu. „Poprzez współpracę  w …

thinkthank_img_artykuł_lf

Problemy w sferze polskiego systemu edukacji

Sytuacja edukacyjna w Polsce nie jest zachwycająca, jednak nie jest też najgorsza. Świadczy o tym chociażby szeroka reprezentacja młodych Polaków w międzynarodowych konkursach naukowych. Istotnym aspektem, obrazującym doskonale obecną sytuację jest fakt, że duża część studentów, chciałaby studiować poza granicami kraju. Moim zdaniem wynika to nie tylko z chęci poznania …

thinkthank_img_komunikat_lf

I spotkanie Sekcji Wykonawczej Think tanku Pokolenie 2.0!

Wraz z nowym rokiem, rozpoczynamy nowy rozdział naszej działalności. W sobotę, 18 stycznia odbędzie się pierwsze spotkanie Sekcji Wykonawczej. Sekcja Wykonawcza jest ciałem zrzeszających wolontariuszy wyłonionych w procesie rekrutacji, czyli ponad 100 osób. Głównym zadaniem Sekcji będzie wypracowanie raportu, w ramach którego analizie poddane zostaną problemy badawcze jakie postawiliśmy przed …

thinkthank_img_komunikat_lf

Forum Młodych Lewiatan również współtworzy Pokolenie 2.0!

Po przerwie spowodowanej pracą organizacyjną – wracamy do publikowania! Z końcem roku zakończyliśmy proces rekrutacji organizacji współtworzących Pokolenie 2.0. Obecnie intensywnie pracujemy nad IV posiedzeniem Rady Konsultacyjnej oraz I spotkaniem Sekcji Wykonawczej. Oba spotkania odbędą się 18 stycznia w Warszawie. Chcielibyśmy zaprezentować kolejną z 33 organizacji współtworzących nasz projekt. Forum …

thinkthank_img_artykuł_lf

Młodzi z Pokolenia 2.0 o problemach ludzi młodych

W trakcie procesu rekrutacji spytaliśmy uczestników naszego think tanku o ich poglądy na temat sytuacji ludzi młodych w Polsce. W wielu wypowiedziach pojawiają się kolejno obawy, zagrożenia i złe kierunki polityki państwa, bardzo często jednak towarzyszy temu zestaw propozycji rozwiązań. Postanowiliśmy przedstawić kilka przykładów analizy obecnej sytuacji. „Największym problemem młodych …

thinkthank_img_artykuł_lf

Polska szkoła dla przyszłości

W ostatnim czasie opublikowano ranking PISA, potwierdzający bardzo wysokie zdolności młodych Polaków. Nasza młodzież zajmuje pierwsze miejsca w zakresie umiejętności matematycznych, a także w zakresie czytania ze zrozumieniem. Niewiele gorzej wypadają jej zdolności w zakresie nauk przyrodniczych. Wysokie kompetencje młodych obywateli naszego kraju przekładają się także na międzynarodowe sukcesy studentów. …

thinkthank_img_komunikat_lf

Forum Uczelni Technicznych współtworzy Pokolenie 2.0!

Nasza inicjatywa rozrasta się! Witamy w naszych szeregach Forum Uczelni Technicznych – komisję branżową zrzeszającą samorządy studentów uczelni technicznych z całego kraju! To wielkie wzmocnienie dla Pokolenie 2.0! Rozmawiamy z kolejnymi organizacjami i możemy zdradzić, że niedługo grono organizacji współtworzących think tank powiększy się jeszcze bardziej! Szczegóły wkrótce! Jeżeli Twoja …

thinkthank_img_artykuł_lf

Trudne decyzje o założeniu rodziny

Współczynnik dzietności kobiet w Polsce klasyfikuje nas na 212. miejscu zestawienia wszystkich państw świata. W 2012 roku więcej Polaków zmarło niż się urodziło (przyrost naturalny -0,05), w tej klasyfikacji także okupujemy dalekie – 169 miejsce. Ta ostatnia statystyka jest tym bardziej niepokojąca, że w wieku dorosłym jest już wyż demograficzny …

thinkthank_img_artykuł_lf

Młodzi wciąż bez pracy

Bezrobocie wśród młodych ma już charakter strukturalny. W tej chwili blisko co trzecia osoba poniżej 30. roku życia jest bez pracy. Ma …

thinkthank_img_rada_konsultacyjna_lf

Stwórzmy strategię – nie bądźmy bierni!

Kluczowym aspektem całej pracy think-tanku jest wnikliwa analiza obecnej sytuacji, dzięki której będzie możliwe określenie szczegółowych obszarów badawczych. Rada Konsultacyjna Think tanku …